Diabetes - insulin.

diabetes behandling mediciner online

Insulin, hormon, som anges i öar av Langerhans i bukspottskörteln, som styr graden av metabolism av glukos, fett och stärkelser i din kropp. Liksom olika andra proteiner, är insulin definitivt något smält i fall där det administreras oralt och därför måste injiceras direkt in i en muskelmassa som momentet används medicinskt. I behandling av diabetes mellitus, som definitivt orsakas av en brist på insulinbildning eller genom att helt enkelt hämma dess verkningar på hudceller, är insulin vanligtvis ofta kopplat till protamin, vilket vanligtvis förlänger tiden för komprimering av skräpet. Insulin som kristalliseras från bukspottskörteln består av zink, vilket också förlänger konsumtionen. En planering som kallas protaminsinkinsulin utvidgar hormonets åtgärder ytterligare.

 

Insulin används i de behandlande patienterna med diabetes av de flesta typer. Nödvändigheten att ha insulin är beroende av den totala mängden bland insulinfrigöring och insulinresistensnivå. Nästan alla som drabbas av diabetes, kräver insulinbehandling helt, såvida de inte får en öl eller hela organspankreatisk transplantation. olika patienter med typ 2-diabetes kommer att kräva insulin eftersom deras beta-mobil eller bärbara funktion minskar när tiden går.

 

Insulin togs ursprungligen från hundar i bukspottskörteln 1921 av kanadensiska fysiologer Sir Frederick Grant Banting och Charles Herbert Ideal och Uk fysiolog Buck James Rickard Macleod. Den kanadensiska biokemisten James Bertram Collip skapade efter det att den var tillräckligt 100% ren, så att den kunde injiceras hos människor. Den molekylära ramen för insulin bildades 1955 av den spanska biokemisten Frederick Sanger; det hade varit 1: a proteinerna att bli dechiffrerade. Individuellt insulin, de 1: a mänskliga proteinerna som syntetiserades, tillverkades i 65. I 81 insulin framställt i bakterier genom helt enkelt genetisk konstruktion blev det första individuella hormonet uppnådd på detta sätt för att användas för att ta hand om människans sjukdom. För biokemi av insulin, kolla in glukos kaloriförbränning.

 

Insulin måste riktas mot ganska mycket alla individer med typ en viss diabetes, vilket kommer att bero på autoimmun öskelskada som äntligen potentiella kunder till praktiskt taget hela insulininsufficiens. Toppfrekvensen av typ 1-diabetes är ungefär tillräcklig tid för att växa upp, men om tjugofem procent av förekomsterna som presenteras efter trettiofem år. Insulin kan nämnas för individer med extra diabetes på grund av bukspottskörtelbrist, och även hos en stor mängd drabbade av typ 2-diabetes för att kontrollera hyperglykemi.

 

En mycket svårare fråga är när ska du använda insulin hos individer med diabetes mellitus typ 2. Denna sjukdom ses som både insulinresistensnivå och relativ insulininsufficiens. Åtgärd bör börja med kostplan, fettförlust och övning, som regelbundet kan uppmuntra normoglykemi i fall där överensstämmelsen är vanligtvis optimal. Individer med nedsatt hyperglykemi tenderar att börja med att använda ett eller till och med vanligare hypoglykemiska läkemedel. Metformin är ett utmärkt tidigt beslut, baserat på säkerhetskontot, neutral påverkan när det gäller fettförstärkning och förmåga att sänka glykemi. Insulin kan tillsättas om objektiv glykemisk kontroll inte uppnås.

Main page - Other articles