Diabetes - faktorer.

diabetes behandling mediciner online

Diabetes mellitus typ 2 mellitus kommer att ses som en hyperglykemi, insulinresistensnivå och stor försämring vid insulinutsläpp. Dess patogenes förstås normalt fruktansvärt, men båda medfödda element som slår ut insulinutsläpp och respons och externa faktorer inklusive viktproblem (se nedan) är väsentliga.

 

Betydelsen av släktforskning när det gäller att förutsäga diabetes var stressad i en finsk studie. Personer med diabetes mellitus typ 2, som inte hade någon släktforskning av typ 1 eller diabetes mellitus typ 2, hade varit mer mogna vid utgångspunkten och fick bevarande av endogen insulinsekretion i jämförelse med kunder som upplevde en stor grupp diabetes. Personer som har en familjegrupp som är bra bara diabetes mellitus typ 2 hade varit ännu mer överviktiga, förvärvade bättre endogen insulinutsläpp och hade varit mindre benägna att få isletcell autoantikroppar än individer med familj och vänner av både typ 1 och typ 2 diabetes.

 

Hur som helst åldras, risken för försvagad glukos att bygga upp en tolerans (IGT) eller kanske typ 2-diabetes uppstår med att öka kroppsvikt. Övervikt fungerar åtminstone delvis genom att orsaka resistens mot insulinmedierad perifer glukosabonnentbas, vilket vanligtvis är ett viktigt element i typ 2-diabetes. Förändring av viktproblem minskar också risken för typ 2-diabetes och hos patienter med nedsatt sjukdom ökad glykemisk kontroll. Förutom nivån på viktproblem är fördelningen av extra svampceller ännu en viktig faktor för risken för insulinresistens och typ 2-diabetes. Mängden insulinnivå av resistens plus förekomst av typ 2-diabetes är råder högst i de ämnena med bröstmuskler eller magefetma. Även om insulinnivå av resistens och missgynnad insulinfrisättning i diabetes mellitus typ 2 har en avsevärd genetisk aspekt, kan de också påverkas, de två positivt och negativt, genom helt enkelt beteendeelement, såsom tränings- och rökcigaretter. Chansen att få typ 2-diabetes är definitivt högre hos damer som har fått gravid diabetes. Dessa typer av honor har defekter i både insulinutsöndring och insulinåtgärder, intensiteten som förknippas med den nära framtida risken för diabetes. Viktproblem kommer att vara det viktigaste riskelementet kring diabetes. Dessutom är genetiska element, dvs släktforskning och ras, fysisk förlust av fokus och rökning cigaretter viktiga medlemmar till chansen att producera diabetes. Id för personer med risk för diabetes är normalt signifikant som statisk korrigering av livsstil (övervägande träning och överviktskonsumtion) minskar effektivt utvecklingen av diabetes.

Main page - Other articles