Diabetes - insulin.

diabetes behandling medisiner online

Insulin, hormon, angitt i øyene av Langerhans i bukspyttkjertelen, som styrer metabolismen av glukose, fett og stivelse i kroppen din. I likhet med forskjellige andre proteiner, er insulin definitivt fordøyd i tilfeller der det administreres oralt og derfor må injiseres rett inn i en muskelmasse øyeblikket utnyttes medisinsk. I behandling av diabetes mellitus, som definitivt skyldes mangel på insulinopprettelse eller ved rett og slett hemming av dets handlinger på hudceller, er insulin vanligvis ofte kombinert med protamin, som vanligvis forlenger tidspunktet for komprimering av søppel. Insulinet krystallisert fra bukspyttkjertelen består av sink, som også for lengre forbruk. En planlegging kjent som protaminsinkinsulin utvider hormonets handlinger enda lenger.

 

Insulin brukes i de behandlende sufferers med diabetes av de fleste typer. Nødvendigheten til å ha insulin er avhengig av den totale mengden blant insulinutslipp og insulinresistensnivå. Nesten alle sufferers med type du diabetes krever insulinbehandling helt, med mindre de selvfølgelig får et øye eller hele organs bukspyttkjertransplantasjon; ulike pasienter med type 2-diabetes vil kreve insulin fordi deres beta mobile eller bærbare funksjon reduseres etter hvert som tiden går.

 

Insulin ble opprinnelig tatt fra hundene i bukspyttkjertelen i 1921 av kanadiske fysiologer Sir Frederick Grant Banting og Charles Herbert Ideal og Uk fysiolog Buck James Rickard Macleod. Den kanadiske biokjemikeren James Bertram Collip etter det opprettet det i tilstrekkelig 100% ren form for å ende opp med å bli injisert i mennesker. Den molekylære rammen av insulin ble etablert i 1955 av den spanske biokjemisten Frederick Sanger; det hadde vært de første proteiner som ble dechifisert. Individuelt insulin, de første humane proteiner som ble syntetisert, ble produsert i 65. I 81 insulin produsert i bakterier ved ganske enkelt genetisk konstruksjon ble det første individuelle hormon oppnådd på denne måten for å bli benyttet for å ta vare på menneske sykdom. For biokjemi av insulin, sjekk ut Glucose Calorie burning.

 

Insulin må rettes mot stort sett alle individer med type én diabetes, som vil skyldes autoimmun økelløs skade som til slutt potensielle kunder til praktisk talt hele insulininsuffisiens. Toppfrekvensen for type 1 diabetes er omtrent nok tid for å vokse opp, men om 25 prosent av tilfellene som er tilstede etter trettifem år. Insulin kan nevnes for personer med ekstra diabetes på grunn av bukspyttkjertelmangel, og også hos mange som lider av type 2-diabetes for å kontrollere hyperglykemi.

 

En mye vanskeligere spørsmål er når skal du bruke insulin hos personer med diabetes mellitus type 2. Denne lidelsen er sett på som både insulinresistensnivå og relativ insulininsuffisiens. Løsning bør starte med kostholdsplan, vekttap og mosjon, som regelmessig kan oppmuntre til normoglykemi i tilfeller hvor overholdelse vanligvis er optimal. Personer med nedsatt hyperglykemi pleier å være begynt å bruke en eller enda vanligere hypoglykemiske medisiner. Metformin er en utmerket tidlig beslutning, basert på sikkerhetskontoen, nøytral påvirkning med hensyn til fettforsterkning, og evne til å redusere glykemi. Insulin kan tilsettes dersom objektiv glykemisk kontroll ikke oppnås.

Main page - Other articles